Crossplatform multiplayer ontwikkeltool

Het is momenteel in technische zin vrijwel onmogelijk om samen een game te spelen als de spelers diverse hardware apparaten bezitten, denk bijvoorbeeld aan PC, Mobile, PS4, Xbox en Nintendo Switch. Dat betekent dat er per game in sociale settings sprake is van een bepaalde hardware lock-in. Als potentiele speler van een multiplayer game zal men over de juiste (dure) hardware moeten beschikken, ook als men bijvoorbeeld al in het bezit is van een andere console of hardware apparaat waarop de game zou kunnen draaien. Triangle Studios zal daarom in dit project het werkingsprincipe aantonen van een ontwikkeltool die geavanceerde crossplatform multiplayer mogelijk maakt.

Triangle Studios onderzoekt en ontwikkelt in dit project een softwarematig prototype van haar “Crossplatform multiplayer ontwikkeltool” waarmee het werkingsprincipe aangetoond zal worden. De ontwikkeltool bestaat uit een crossplatform infrastructuur voor multiplayer en biedt geavanceerde crossplatform matchmaking waarbij rekening wordt gehouden met lokale wet & regelgeving, platform eisen voor certificering en volledige anonimisering middels intelligente player profiles in verband met de GDPR. Ook zal er een generieke API koppeling voor diverse cross-platform gameplays ontwikkeld moeten worden. De ontwikkeltool zal in de markt worden gezet als losstaand product om crossplatform multiplayer op een snelle manier voor multiplatform games toegankelijk te maken.

Triangle Studios zal intensief onderzoek moeten dan naar de voor en nadelen van het spelen op verschillende platformen en hoe deze verzacht of uitgenut kunnen worden. Er dient te worden gekeken naar verschillende controller layouts, netwerk adapters en software versies op OS en applicatie niveau. Daarna kan de ontwikkeling van de verschillende benodigde modules plaatsvinden. Na een succesvolle ontwikkelingsperiode dienen de modules uitgebreid getest te worden zodat de werkingsprincipes aangetoond kunnen worden. Door de grote hoeveelheid mogelijke combinaties die ontstaan zal de kans op bugs, zowel platform als applicatie als hardware gericht aanzienlijk groter zijn dan bij een normale ontwikkeling.