Generieke cross-platform ontwikkeling voor games met open werelden

In Nederland is er een groot scala aan creatieve serious game bureaus met allerlei maatschappelijke initiatieven. Probleem waar deze partijen vaak tegen aan lopen is dat het benodigde technische niveau om aantrekkelijke goedwerkende games in een realistische open wereld omgeving te ontwikkelen die ook nog inzetbaar zijn op verschillende platformen en devices niet voorhanden is. Daarbij verschillen de platformen PC, Playstation 4, Xbox One, iOS en Android zoveel van elkaar
in architectuur, CPU, GPU en de te gebruiken SDK’s, dat het voor deze game studios vrijwel niet mogelijk is om hun maatschappelijke games op deze verschillende platformen afzonderlijk aan te bieden. De game zou dan in technische zin,
5 keer van scratch moeten worden ontwikkeld, iets wat voor maatschappelijke games die vrijwel altijd een lager budget hebben niet te doen is.

Met deze innovatie onderzoekt en ontwikkelt Triangle Studios een softwarematig prototype om het technische werkingsprincipe aan te tonen van een module voor generieke cross-platform ontwikkeling van open werelden. Met het eindresultaat wordt het mogelijk om een game met minimale inspanning te implementeren op de verschillende platformen. In dit experimentele VIA-project wil men aantonen dat het mogelijk is om een grafisch hoogwaardig vloeiend weergegeven landschap van
bijvoorbeeld enkele tientallen vierkante kilometers generiek cross-platform te ontwikkelen. Een realistische open wereld moet rekening houden met de grafische mogelijkheden op de verschillende platformen om zo een maximaal realistische weergave te kunnen weergeven. Daarbij moet de generieke vertaalslag ervoor zorgen dat de game op elk platform aan de gevraagde requirements voldoet en een vertaalslag maakt naar de platform specifieke gebruiken zoals de manier van omgaan met achievements, leaderboards, controller handling, savegame handling, memory management, dynamic scaling en HDR rendering. Ook onderzoekt men hoe generieke VR-toepassing kan worden gerealiseerd.

De experimentele werkzaamheden in dit project hebben als doel om het werkingsprincipe van het te ontwikkelen softwarematige prototype aan te tonen. Men onderzoekt en ontwikkelt hiervoor een generieke oplossing voor een scala aan platformen en gameconsoles. De werkzaamheden hebben betrekking op het onderzoeken hoe per specifiek platform gebruik en per basale grafische component de voor en nadelen van elk platform optimaal ingezet kunnen worden om zo geen afbreuk te doen aan de implementatie van de game op de verschillende platformen. Hiervoor zal men per platform moeten onderzoeken wat de basale kenmerken en technische voor- en nadelen zijn en hoe de vertaalslag kan worden gemaakt naar de diverse andere platformen. Men onderzoekt in dit project of het mogelijk is om een soort van skelet te ontwikkelen voor een open wereld omgeving die één keer kan worden ontwikkeld voor de verschillende platformen. In dit project zal dus aangetoond moeten worden dat het technisch mogelijk is om een hoogwaardige grafische open wereld generiek cross platform te ontwikkelen.